ANV groen boxmeer

Agrarisch Natuurvereniging Groen Boxmeer is een vereniging die is opgericht in 2006 De vereniging is actief in de gemeente Boxmeer Veel van de 50 leden zijn agrariër en hebben  grond in gebruik in de gemeente Boxmeer

ANV Groen Boxmeer streeft naar een mooi buitengebied waar natuur, landschap en gezonde  boerenbedrijven naast elkaar kunnen bestaan.

Winnaar mooiste insectenhotel

De vele insecten die op de bloemen af komen hebben huisvesting nodig. Dit wil
Agrarische Natuurvereniging Groen Boxmeer stimuleren, door insectenhotels
te bouwen. Vandaar de oproep aan iedereen om een insectenhotel te maken en deze bij bloemen te plaatsen. We stellen mooie prijzen beschikbaar, maar de uiteindelijke winnaar is de natuur. Door al die insectenhotels, krijgen we immers een completer biotoop in dat gebied. Door het plaatsen van een insectenhotel help je de natuur een handje en help je mee om het ecosysteem op natuurlijke wijze in stand te houden.
Daarnaast heb je er zelf ook profijt van, want:

  1. De insecten helpen ongedierte in de tuin te bestrijden (bladluizen, rupsen, huisvliegen, enz.)
  2. De gewassen in je tuin worden goed bestoven (fruit, groenten, enz.) zodat je oogst zal toenemen.
  3. Het is leuk om het gedrag van insecten te bestuderen en je kan je kennis op een leuke manier met je kinderen delen.

De prijzen die te winnen zijn, zijn enkele mooie geldprijzen:
Eerste prijs   : €150,00
Tweede prijs: € 75,00
Derde prijs   : € 35,00
Verder nog enkele andere leuke prijzen.

1ste prijs

Wally Bastiaanssen

2de prijs

Mark Toonen

3de prijs

Henk Toonen

Doel van de vereniging

De vereniging wil een actieve rol spelen in het buitengebied van de gemeente Boxmeer. Initiatieven om het buitengebied aantrekkelijker te maken worden gesteund en uitgevoerd door de leden. Betaald agrarisch natuurbeheer, beweiding van natuurterreinen, erfverfraaiing, aanleg van bloemenranden  en onderhoud aan landschapselementen zijn daar voorbeelden van. Dit in samenwerking met andere belanghebbenden in het buitengebied als de gemeente, provincie, waterschap, Staatsbosbeheer en ZLTO.

Binnen ANV Groen Boxmeer is veel kennis aanwezig met betrekking tot (agrarisch) natuurbeheer. De vereniging kan desgewenst advies uitbrengen bij groene initiatieven.

Om de kennis onder leden op peil te houden en/of te verbeteren worden voor de leden regelmatige lezingen en studieavonden georganiseerd, vaak in samenwerking met Collectief Oost Brabant. Voor de leden worden ook verschillende cursussen verzorgd als snoeien van hoogstambomen, ontwikkelen kruidenrijk grasland, werken met de motorkettingzaag, VHS.

WERKGROEP

De vereniging beschikt over een werkgroep die inzetbaar is voor diverse groene klussen in het buitengebied. De vakbekwame leden beschikken over goede machines en kunnen verschillende werkzaamheden op een correcte manier uitvoeren.

De vereniging beschikt over een zeer gemakkelijke veewagen, die voor de leden tegen een beperkte vergoeding kan worden gehuurd voor het transport van vee van en naar bijvoorbeeld het Maasheggengebied.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
E. Lamers – voorzitter
G. Willems – vice voorzitter
F. Erps – Penningmeester
P. Kleijn – Secretaris
G.J. de Kleijn – Algemeen bestuurslid

Lidmaatschap

Iedereen  uit de voormalige gemeente Boxmeer en het buitengebied een warm hart toedraagt kan lid worden van de vereniging. Naast boeren en andere grondeigenaren zijn uiteraard ook burgers met interesse in natuur en landschap van harte welkom.

Projecten

ANV Groen Boxmeer is de afgelopen jaren betrokken geweest bij diverse projecten. Enkele voorbeelden:

Onderhoud en beheer van de Ecologische Verbindingszone Oeffeltse Raam
Aanleg van de fietspaden door het Maasheggengebied
Uitvoering van STIKA regelingen
Afrasteren van diverse natuurterreinen
Onderhoud aan paden en wegen
Snoei en beheer van de Maasheggen
Beheer van braakliggende gronden op Sterckwijk
Aanleg van bloemenranden op diverse plaatsen in de gemeente Boxmeer
Beheer van EVZ St Jansbeek

meer informatie

Voor meer informatie over ANV Groen Boxmeer kunt u via onderstaand contactformulier eenvoudig contact met ons opnemen.

ANV Groen Boxmeer
t. 06-51682384
info@anvgroenboxmeer.nl

Bank. nr.:   NL 43 RABO 01050.47856
KvK nr.:     17199156